Codering belastingaanslagen


Op de aanslagen die u krijgt staan vaak diverse codes afgedrukt. Een daarvan is het aanslagnummer. Dat is een omschrijving over het soort aanslag, de periode van de aanslag en de belastingplichtige waarvoor de aanslag bedoelt is. Op de site van de belastingdienst is over deze codes weinig te vinden. Vandaar dat wij een lijstje hebben gemaakt met alle codes. Lees verder

Naam-nummercheck


De Nederlandse banken voeren nog dit jaar de IBAN-Naam Check in. Dat houdt in dat als klanten een bedrag overboeken, automatisch gecontroleerd wordt of het rekeningnummer bij de naam van de begunstigde hoort. Als dat niet klopt, krijgt de gebruiker een waarschuwing. Daarmee kunnen verkeerde overboekingen en fraude met rekeningnummers worden voorkomen.

Kieswijzer ZZP-er


Hoe denken politieke partijen over de zelfstandigenaftrek? Of over het al dan niet verplicht stellen van een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers? Met het oog op de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart heeft Zelfstandigen Bouw een kieswijzer gemaakt die daar antwoord op geeft. Vul de stellingen in en vergelijk jouw antwoorden met de standpunten van de politieke partijen.

Kieswijzer ZZP-er

BKR-registratie


Het verwijderen van een kredietregistratie bij het Bureau Kredietregistratie (BKR) kan niet. De stichting heeft extra maatregelen genomen om te voorkomen dat kredietregistraties onterecht verwijderd kunnen worden.
BKR gaat kredietverstrekkers die beweren wel een registratie te kunnen verwijderen harder aanpakken, zo kondigt de stichting dinsdag aan. BKR registreert onder meer leningen van consumenten.

Arbeidsomstandigheden!


Bent u zelfstandige zonder personeel (zzp’er) of freelancer? Dan geldt een groot deel van de Arbowet- en regelgeving ook voor u. U moet voldoen aan alle voorschriften om ernstige arbeidsrisico’s te voorkomen en te beperken. Er zijn voorschriften voor uw veiligheid en gezondheid, gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, en gevaar voor derden, zoals:

Lees verder

WOZ-waarde


De waardering van woningen, de zogenaamde WOZ-waarde, is voor iedereen openbaar gemaakt. Op de website www.wozwaardeloket.nl kun je bijvoorbeeld de WOZ-waarde van de huizen in je straat bekijken. Voorheen kon je alleen een taxatieverslag opvragen bij je gemeente waarin de WOZ-waarde staat van de huizen waarmee jouw huis is vergeleken om de waarde te bepalen. Je kon dus niet zelf de waarde van een woning opvragen. Bij de gemeenten die zijn aangesloten op het WOZ-waardeloket kan dat nu wel.

Nieuwe inlogmethoden


In de loop van 2017 starten de Belastingdienst en een aantal zorgorganisaties met het aanbieden van nieuwe manieren van inloggen op een hoger betrouwbaarheidsniveau. In 2017 kunnen mensen inloggen met een app, een identiteitsbewijs, of via de bank. Deze nieuwe inlogmethoden worden later ook mogelijk voor alle andere diensten van overheidsinstellingen. Dat wordt geregeld in de Wet generieke digitale infrastructuur (GDI). De wet is in december in consultatie gegaan. 

Lees verder