Codes belastingaanslagen

Op de aanslagen die u krijgt staan vaak diverse codes afgedrukt. Een daarvan is het aanslagnummer. Dat is een omschrijving over het soort aanslag, de periode van de aanslag en de belastingplichtige waarvoor de aanslag bedoelt is. Op de site van de belastingdienst is over deze codes weinig te vinden. Vandaar dat wij een lijstje hebben gemaakt met alle codes.

De code van de aanslag ofwel het aanslagnummer begint altijd met een BSN (Burger Service Nummer) of het Fiscaal nummer (ondernemingen) gevolgd door een letter. De letter geeft aan om welke aanslag het gaat.

A= naheffing loonheffing
B = btw/ omzetbelasting
E= reclamebelasting
F= naheffing btw/omzetbelasting
H = inkomstenbelasting
I = loonheffing
J= teruggave loonheffing
K = vermogensrendementsheffing
L = loonheffing
M = motorrijtuigenbelasting
O = omzetbelasting teruggaaf
S = voormalige ziekenfondswet (t/m 2005)
T.4.00001 = kinderopvangtoeslag 2014
T.5.00002 = huurtoeslag 2015
T.6.00003 = zorgtoeslag 2016
T.7.00004 = kindgebonden budget 2017
TBU = tegemoetkoming buitengewone lasten
V = vennootschapsbelasting
W = zorgverzekeringswet
Y = naheffing motorrijtuigenbelasting
Z = overige

Na de letter vindt u dan het laatste cijfer van het jaar waarop het betrekking heeft. (Alleen bij de OB & LB staat er nog een code tussen)
Dus: 0 verwijst naar 2010; 1 verwijst naar 2011; 2 verwijst naar 2012

Daarna volgt een cijfer welke de nadere aanduiding van de aanslag weergeeft.
0 tot en met 5 Geven de voorlopige aanslagen weer, de eerste tot en met de zesde.
6 Geeft de definitieve aanslag weer.
7 tot en met 9 Geven de naheffingsaanslagen weer, de eerste tot en met de derde.

Vervolgens wordt met cijfers het tijdvak aangeduid
21 = eerste kwartaal
24 = tweede kwartaal
27 = derde kwartaal
30 = vierde kwartaal

01 tot en met 12 geven de maanden januari tot en met december aan.

Enkele voorbeelden:

1234.56.789.L.01.5010 Aanslag Loonheffingen (L) voor belastingplichtige 1234.56.789 met het eerste heffingnummer (01). Betreffende het jaar 2015 en de maand januari (5010)

1234.56.789.H.16 Aanslag Inkomstenbelasting (H) voor belastingplichtige 1234.56.789 voor het jaar 2011 en het is een definitieve aanslag (16)

9876.54.321.F.01.4120 Naheffingsaanslag Omzetbelasting (F) voor belastingplichtige 9876.54.321 met het eerst heffingen nummer (01) voor het jaar 2014 en de maand december (4120)

Dan is er nog een uitzondering:
1234.56.789.B.01.2500
De 500 codering wordt gebruikt bij jaaraangiften BTW en bij naheffingsaanslagen BTW (ook wel de suppletie-aangifte genoemd)

Hopelijk is het nu iets duidelijker en kunt u uw eigen codes herkennen. Heeft u code die u niet begrijpt, laat het ons weten