Disclaimer

Dit is de website van G-2, gevestigd te Almere. Met zorgvuldigheid stellen en onderhouden we deze website samen en maken we daarbij gebruiken van bronnen die betrouwbaar geacht worden. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. Mocht u problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten. Wij zullen dan ons uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Aansprakelijkheid

Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. G-2 kan evenmin garanderen dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. G-2 wijst elke aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand. G-2 aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door G-2 niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Auteursrecht

Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal op de website blijven te allen tijde voorbehouden aan G-2 dan wel haar licentiegevers. Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enige wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Cookiebeleid

G-2 gebruikt op de website cookies om te onderzoeken hoe we de website kunnen optimaliseren, gebruiksvriendelijker kunnen maken en cookies die strikt noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. Zo wordt er op G-2 gebruik gemaakt van cookies om in te kunnen loggen en te reageren. We gebruiken cookies van derde partijen (Google) om beter inzicht te krijgen in het gebruik dat bezoekers van onze website maken. Het gaat daarbij om anonieme informatie. Wij verzamelen hierbij geen persoonsgegevens over u en verstekken ook geen informatie aan derden.
Ook maken cookies het mogelijk voor gebruikers van social media om bepaalde informatie direct te delen met andere gebruikers. Hiervoor zijn een aantal speciale knoppen op de website toegevoegd, er wordt pas een social media cookie geplaatst als u de betreffende knop aanklikt. Raadpleeg de cookieverklaringen van de social media partijen voor meer informatie over de social media cookies.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.