Kieswijzer ZZP-er

Hoe denken politieke partijen over de zelfstandigenaftrek? Of over het al dan niet verplicht stellen van een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers? Met het oog op de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart heeft Zelfstandigen Bouw een kieswijzer gemaakt die daar antwoord op geeft. Vul de stellingen in en vergelijk jouw antwoorden met de standpunten van de politieke partijen.

Kieswijzer ZZP-er