Overzichten / jaarrekening

Het belang van overzichten en een jaarrekening

Indien een bedrijf tussentijds inzicht heeft, is er minder behoefte aan een jaarrekening. Immers de ondernemer weet al hoe hij of zij ervoor staat nadat het de laatste maand van het jaar voorbij is. Weg ermee dus?

In een tussentijds overzicht kan de ondernemer zijn omzet/inkoop/marge per maand volgen en afzetten tegen de verwachtingen, ook kan de klant zien of zijn kosten in de pas lopen.
Vaak worden de kosten vastgesteld zodat de ondernemer weet wat voor minimale marge per maand moet behalen op positief uit te komen. Alvorens de kosten vast te stellen worden deze meestal beoordeeld.

Toch worden er in de jaarrekening vaak nog een aantal correcties gemaakt, zoals de definitieve voorziening voor dubieuze debiteuren, afwaardering van de voorraad etc. en kosten die nog meegenomen moeten worden die nog niet bekend waren bij het opmaken van de tussentijdse cijfers.

De uitkomst van een jaarrekening kan dus iets anders zijn dan het tussentijds overzicht.
Ook is een tussentijds overzicht bedoeld voor directe sturing/bijsturing en voor het nemen van de juiste beslissingen als ook om derden, zoals de bank, op de hoogte te houden.

De presentatie van de jaarrekening is een goed moment om terug te kijken op het afgelopen jaar, te kijken naar de huidige situatie, en vooruit te kijken naar de toekomst. Ook kan fiscale positie bepaald worden. Op jaarniveau kunnen de cijfers vergeleken worden en er kan stuk gestaan worden bij zaken als pensioenopbouw, rekening-courant schulden en vorderingen en andere actuele vraagstukken die bij de ondernemer spelen of die met de ondernemer besproken dienen te worden.
Dit zijn overigens zaken die periodiek aandacht verdienen, niet alleen bij de bespreking van de jaarrekening!

De jaarrekening is dus minder van belang, immers een tussentijds overzicht geeft de ondernemer de handvatten om tijdig te sturen dan wel in te grijpen. De jaarrekening is het definitief plaatje van de onderneming zoals deze ook fiscaal verwerkt wordt en gecommuniceerd wordt aan derden.
Verdiep je dus in je cijfers en je overzichten zodat je altijd tijdig kan bijsturen!