Prinsjesdag 2015

5 Miljard aan belastingverlagingen, sommigen noemen het een pretpakket of een feestbegroting. Maar de koopkracht gaat er op vooruit, althans voor de werkenden. Uitkeringsgerechtigden en AOW-ers gaan er waarschijnlijk niet op voorruit of achteruit. Werkenden met kinderen en een laag tot gemiddeld inkomen (circa 50.000) gaan er het meeste op vooruit (3 tot 4%).

Wat zijn de plannen:
-De tarieven in de 2de en 3de belastingschijf gaan omlaag (40.15% ipv 42%)
-De 3de belastingschijf wordt groter (hogere bovengrens; 52% vanaf 66.421)
-Algemene heffingskorting hogere inkomens wordt afgebouwd
-Arbeidskorting gaat fors omhoog (voor inkomens tot circa 50.000 max 3.103)
-Hogere inkomensafhankelijke combinatiekorting voor ouders met kinderen (max. 2.769)
-Kinderopvangtoeslag gaat omhoog (circa 5.8%)
-Kindgebondenbudget wordt verhoogd
-Max. zorgtoeslag neemt toe met circa 70,- p.p. als compensatie voor de hogere ziektenkostenpremie
-De VAR-verklaring word afgeschaft
-Minder bijtellingscatagorieën auto
-De wegenbelasting op personenauto’s zal gemiddeld 2% omlaag gaan ten koste van dieselauto’s (zwaarder belast) (vanaf 2017)
-BPM gaat stapsgewijs omlaag met 12% tot aan 2020
-Aanpassing van de bekritiseerde heffing van box 3 (de 4% wordt vanaf 2017 2.9% voor 25.000 tot 100.000)
-Vrijstelling box 3 spaarloonrekeningen vervalt
-Ouderentoeslag box 3 vervalt
-Vrijstelling eenmalige schenking voor eigen woning wordt verhoogd en verruimd (vanaf 2017).

Daarnaast is het plan dat er meer geld gaat naar mensen in verpleeghuizen en naar defensie. Ook het vaderverlof wordt uitgebreid. De gaswinning in Groningen wordt verminderd, wat een financiële tegenvaller is, evenals extra uitgaven voor opvang van asielzoekers.

Om de koopkracht van gepensioneerden in 2016 te repareren wordt de ouderenkorting eenmalig met 222 euro verhoogd. Dit geldt voor inkomens tot circa 35.800. In 2016 bedraagt de ouderenkortng 1187,-. Deze eenmalige verhoging wordt per 1 januari 2017 weer teruggedraaid.

Ouderen met een lager inkomen en veel spaargeld hebben last van het verdwijnen van de ouderentoeslag in box 3. Hierdoor betalen ouderen met meer dan 20.000 euro spaargeld per persoon meer belasting over hun spaargeld. Ook kunnen ze daardoor het recht op toeslagen verliezen. Veel gepensioneerden profiteren van een verhoging van de ouderenkorting met 145 euro per jaar. Maar vervroegd gepensioneerden profiteren daar niet van. En bij deze groep ziet het Nibud dan ook flinke koopkrachtdalingen, tot -3,5%.

Wat zien we niet terug in het belastingplan?
Afschaffen zelfstandigenaftrek, verplichting tot AOV en Pensioen hebben geen plek hebben gekregen in de plannen voor 2016. Beter geen beleid dan slecht beleid. Maar die discussies over de zelfstandigen zullen we komende jaren vast wel weer geregeld krijgen.

Let op; dit zijn de plannen. Het kan zijn dat er uiteindelijk nog wijzigingen in komen. Wij houden u uiteraard op de hoogte.

Infographic-Thinq