Prinsjesdag

U vindt hier een overzicht van maatregelen uit het verwachte begrotingsakkoord 2017. De ingangsdatum van deze (wets)wijzigingen is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goed-keuring door de Tweede en Eerste Kamer.

• De 2 bestaande betalingsregelingen van de Belastingdienst – 1 voor de belastingschuld en 1 voor toeslagschuld – worden vervangen door 1 regeling.
• Het minimumjeugdloon wordt in stappen afgeschaft. Nu geldt het minimumloon vanaf 23 jaar; dit wordt straks eerst 22 (verwachting 2017) en daarna 21 jaar (verwachting 2019).
• Organisaties voor kinderopvang, buitenschoolse opvang en peuterspeelzalen moeten zich straks meer richten op de ontwikkeling van kinderen. Zij worden daar ook meer op beoordeeld.
• De Faillissementswet wordt aangepast. Straks kan de rechter voor een mogelijk faillissement bepalen wie de curator wordt. Ook krijgt de curator een sterkere positie.
• Er komt een wettelijke regeling om mediation te professionaliseren en het gebruik ervan in het bestuursrecht, het belastingrecht en het burgerlijk recht te bevorderen.
• De rechtspraak wordt toegankelijker en sneller door eenvoudiger procedures en digitalisering. Dit wordt stapsgewijs ingevoerd vanaf 2017.
• De uitvoering van de beslagvrije voet wordt eenvoudiger. De lijst van beslagvrije zaken wordt duidelijker en uitgebreider. Ook wordt de informatievoorziening beter.
• Er komen maatregelen om de kwaliteit in de bouw te verbeteren en de positie van de particuliere en zakelijke consument in de bouw te beschermen. Zo wordt de aannemer hoofdaansprakelijk bij gebreken aan een pand.
• Vanaf 2024 zijn asbestdaken verboden in Nederland. Bent u eigenaar van een gebouw met asbesthoudende dakbedekking? U bent zelf verantwoordelijk voor het verwijderen. U kunt subsidie aanvragen.

En wat voelt u van de voorstellen van Prinsjesdag in uw portmonnee:
• Kindgebonden budget zal stijgen en kinderopvang zal aantrekkelijker gemaakt worden.
• MBO-scholieren krijgen hogere tegemoetkoming schoolkosten.
• Het belastingtarief in de 2de schijf (alleen 65-plussers) en de 3de schijf zal iets (0.5 / 0.4%) stijgen.
• Arbeidskorting zal toch iets minder verhoogd worden dan eerder was besloten (max. 3223,-).
• Algemene heffingskorting wordt maximaal 2254,-.
• Ouderenkorting wordt verhoogd naar 1292,-.
• Huurtoeslag gaat omhoog (gem. 10.50 p.m.)
• Maximale schenkingsvrijstelling voor een woning gaat weer naar 100.000,-, mits ontvanger tussen 18 en 40 jaar is.
• Verplichte eigen risico in de zorg blijft € 385,-.
• Maandelijks premie zorgverzekering zal waarschijnlijk 3.50 p.m. hoger gaan uitvallen.
• Maximale zorgtoeslag gaat omhoog (circa 2,- p.m.).
• Inkomensafhankelijk bijdrage ZVW gaat omlaag (voor zelfstandigen van 6.75 naar 6.65%).