Codering belastingaanslagen


Op de aanslagen die u krijgt staan vaak diverse codes afgedrukt. Een daarvan is het aanslagnummer. Dat is een omschrijving over het soort aanslag, de periode van de aanslag en de belastingplichtige waarvoor de aanslag bedoelt is. Op de site van de belastingdienst is over deze codes weinig te vinden. Vandaar dat wij een lijstje hebben gemaakt met alle codes. Lees verder

Ondernemerscheck


Ben jij ondernemer?

In het nieuwe jaar beginnen weer veel mensen voor zichzelf, maar ook voor al eerder gestarte ondernemers is deze website handig.

De OndernemersCheck geeft je een goede indicatie of jij ondernemer bent voor de inkomstenbelasting. Belangrijk, want dát bepaalt op welke aftrekposten jij recht hebt.

http://www.belastingdienst-ondernemerscheck.nl/

Betalingsregeling


De voorwaarden en termijnen voor het treffen van een betalingsregeling voor belasting- en toeslagschulden worden gelijkgetrokken. Er komt één betalingsregeling voor de totale schuld in plaats van afzonderlijke betalingsregelingen per schuld.
Dit voorstel maakt onderdeel uit van het wetsvoorstel Fiscale vereenvoudigingswet 2017 dat onderdeel uitmaakt van het pakket Belastingplan 2017. Als de Tweede en Eerste Kamer instemmen met het voorstel dan treedt de wijziging per 1 januari 2019 in werking.
Het ministerie van Financiën heeft een brochure gepubliceerd waarin de nieuwe betalingsregeling voor belasting- en toeslagschuld wordt verduidelijkt. Lees verder

Belastingvrij schenken


Belastingvrij schenken aan kinderen
De schenkbelasting is opgesteld op de traditionele gezinssituatie. Zo betalen bijvoorbeeld kinderen door de hogere vrijstelling en lagere belastingtarief minder schenkbelasting dan andere begiftigden. Het is daarom belangrijk om te weten wie door de fiscus als kinderen worden gezien. Lees verder