Ondernemer ….of niet?


De Belastingdienst is voortdurend bezig met de ontwikkeling van digitale dienstverlening en online interactie voor burgers en bedrijven. In dat kader heeft de Belastingdienst de OndernemersCheck ontwikkeld. Dit online hulpmiddel geeft snel en eenvoudig een indicatie of iemand ondernemer is voor de inkomstenbelasting (ib).

https://belastingdienst-in-beeld.nl/ondernemerscheck-digitaal-hulpmiddel-voor-kleine-ondernemers/

Prinsjesdag 2015


5 Miljard aan belastingverlagingen, sommigen noemen het een pretpakket of een feestbegroting. Maar de koopkracht gaat er op vooruit, althans voor de werkenden. Uitkeringsgerechtigden en AOW-ers gaan er waarschijnlijk niet op voorruit of achteruit. Werkenden met kinderen en een laag tot gemiddeld inkomen (circa 50.000) gaan er het meeste op vooruit (3 tot 4%). Lees verder