Toeslagen digitaal


De Belastingdienst zal de berekening van toeslagen voortaan alleen nog digitaal versturen. De voorschotbeschikking voor volgend jaar wordt tussen 1 december en 15 december elektronisch verzonden.

Belastingplichtigen kunnen die berekeningen inzien via hun persoonlijke omgeving Mijn toeslagen en in hun Berichtenbox van MijnOverheid.
Van andere berichten over toeslagen worden nog papieren versies verzonden, zo meldt de fiscus.

Prinsjesdag 2015


5 Miljard aan belastingverlagingen, sommigen noemen het een pretpakket of een feestbegroting. Maar de koopkracht gaat er op vooruit, althans voor de werkenden. Uitkeringsgerechtigden en AOW-ers gaan er waarschijnlijk niet op voorruit of achteruit. Werkenden met kinderen en een laag tot gemiddeld inkomen (circa 50.000) gaan er het meeste op vooruit (3 tot 4%). Lees verder