VCA


In de bouw staat veilig werken voorop. Hoofdaannemers hebben om deze reden een VCA certificaat nodig waarin staat dat zij de veiligheidsregels voor op de werkvloer weten en hanteren. Als zzp’er kun je ingehuurd worden als onderaannemer, heb je dan ook een VCA certificaat nodig? Lees verder