Kieswijzer ZZP-er


Hoe denken politieke partijen over de zelfstandigenaftrek? Of over het al dan niet verplicht stellen van een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers? Met het oog op de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart heeft Zelfstandigen Bouw een kieswijzer gemaakt die daar antwoord op geeft. Vul de stellingen in en vergelijk jouw antwoorden met de standpunten van de politieke partijen.

Kieswijzer ZZP-er

Arbeidsomstandigheden!


Bent u zelfstandige zonder personeel (zzp’er) of freelancer? Dan geldt een groot deel van de Arbowet- en regelgeving ook voor u. U moet voldoen aan alle voorschriften om ernstige arbeidsrisico’s te voorkomen en te beperken. Er zijn voorschriften voor uw veiligheid en gezondheid, gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, en gevaar voor derden, zoals:

Lees verder

VCA VOL


Vanaf 2016 heeft u een VCA VOL nodig wanneer u als zzp’er voor aannemers of bouwbedrijven werkt. Dat is geen wettelijke plicht, maar in de nieuwe bouwcao staat dat bedrijven u alleen nog mogen inhuren wanneer u dit certificaat heeft. Die cao geldt wel niet voor u, maar wel voor de inhurende bedrijven. Om niet het risico te lopen dat u werk misloopt, doet u er goed aan dit certificaat te halen.