Verklaring inkomen

Vanaf nu kan via Mijn Belastingdienst zelf een verklaring van het geregistreerd inkomen worden gedownload. Dat kon tot nu toe alleen via de BelastingTelefoon.

Heeft uw klant een verklaring van zijn geregistreerd inkomen nodig voor 2013, 2014 of 2015? Bijvoorbeeld omdat hij een woning wil huren? Dan kan uw klant die direct zelf downloaden in Mijn Belastingdienst. De verklaring staat onder het tabblad ‘Inkomstenbelasting’, bij het betreffende jaar.

Heeft uw klant een verklaring nodig voor een ander jaar? Dan kan deze nog gewoon worden aangevraagd via de BelastingTelefoon.