Week van de financiën

Uit een onderzoek van de Kamer van Koophandel blijkt dat veel ondernemers aangeven onzeker te zijn over hun kennis van geldzaken. Vooral bij financieel vooruitkijken valt er nog veel te winnen voor ondernemers. Het gaat dan bijvoorbeeld om het inschatten van de winstgevendheid van hun activiteiten.

De KvK krijgt jaarlijks veel vragen van ondernemers over financiering en geldzaken: 20.000 telefonische vragen en ongeveer 300.000 bezoeken op de website. Om een breder beeld te krijgen deed de KvK onderzoek naar hoe ondernemers zelf aankijken tegen hun kennis van geldzaken, de organisatie van hun geldzaken en het kunnen sturen op cijfers. Ook keek de KvK naar de ongewenste situaties waar ondernemers mee te maken hebben.

Voor dit onderzoek is een vragenlijst uitgezet in het ondernemerspanel van de KvK. 1.676 ondernemers (985 zzp’ers en 691 mkb’ers) hebben de vragenlijst ingevuld. Het is een representatieve steekproef.

Meer informatie leest u in het onderzoek ‘Grip op de tent, ondernemers over hun financieel inzicht’, dat de KvK publiceert.

De KvK heeft daarom deze week de week van de financiën. Van 13 tot en met 17 februari, iedere dag op een andere locatie in het land krijgt u een totaaloverzicht van financieringsvormen en informatie om uw kennis over geldzaken op orde te krijgen. Gratis toegang.

Meer informatie:Week van de financien